Workshops | Dinsdag 26 september 2017 | ReeHorst

     
Elke workshop wordt gegeven door zowel een professional als een ervaringsdeskundige.
     
     
1.  

Samen balanceren: op weg naar evenwicht ondanks een moeilijke thuissituatie
Opgroeien met een psychisch zieke of verslaafde ouder is voor kinderen vaak balanceren. Hun ouders worden soms zo opgeslokt door problemen dat het ze aan ruimte en aandacht ontbreekt om er voldoende voor hen te zijn. In deze interactieve workshop nemen Elize Lam (o.a. auteur van Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie) en Ingrid Ligtermoet (o.a. ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van de documentaire Klein gebaar, groot geluk) je mee in waarom juist een betrokken informeel netwerk het verschil voor deze kinderen kan maken. Naast het delen van kennis en ervaring gaan we actief aan de slag met korte opdrachten waarbij ruimte is voor uitwisseling en reflectie. Aan het eind van deze workshop heb je  concrete handvatten voor hoe je in je eigen werkpraktijk kunt zorgen dat het netwerk daadwerkelijk betrokken raakt bij deze minderjarigen.

Elize Lam, socioloog, senior onderzoeker, adviseur en auteur,  Steunkracht, Lectoraat Jeugd en Gezin Christelijke Hogeschool Ede.

   

 

Ingrid Ligtermoet,  pedagoog, ervaringsdeskundige KOPP/KVO, onderzoeker-ontwikkelaar en  adviseur, IngridWerkt.

     
2.  

Iedereen in beeld! Wat werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen èn hun kinderen?
Volgens het VN verdrag van de rechten van mensen met beperkingen hebben mensen met verstandelijke beperkingen het recht om zelf de keuze te maken voor het ouderschap en dienen zij, als deze keuze gemaakt wordt , hierin ondersteund te worden. Wat zijn de werkzame factoren in deze ondersteuning? Wat hebben kinderen nodig die bij deze ouders opgroeien? En wat kan de hulpverlening hierin betekenen? In deze workshop verkennen we de werkzame factoren. Zowel het perspectief van de ouder als het perspectief van het kind komen uitgebreid aan de orde. Vanuit de kindpositie zal een ervaringsdeskundige schetsen wat het voor haar heeft betekend om op te groeien bij ouders met een verstandelijke beperking en staan we uitgebreid stil bij de Do’s en de Don’ts. Aan het einde van de workshop heeft u de laatste state of the art op uw netvlies en zicht op wat uw bijdrage zou kunnen zijn om kinderen zo goed mogelijk te laten opgroeien als hun ouders een verstandelijke beperking hebben.

Dr. M.(Marja) W. Hodes, klinisch psycholoog; Hoofd Diagnostiek- en Behandelteam ASVZ; onderzoeker VU Amsterdam,  ASVZ/VU.

 

 

 

 

Rosita Vis, ervaringsdeskundige. Zij is lid van werkgroep KVBO (Kind van Verstandelijk Beperkte Ouder). De KVBO-werkgroep is onderdeel van Sien, belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking.

     
3.  

Opgroeien als één van de ouders autisme heeft
In deze workshop wordt duidelijk welke invloed het autisme van één of beide ouders op het gehele systeem heeft. De focus zal liggen op wat het autisme van de ouder(s) betekent voor de kinderen in het gezin. De deelnemers doen kennis op over deze systeeminvloeden en krijgen handvatten aangereikt hoe om te gaan met de invloed van het autisme op het gehele systeem en de gevolgen voor de kinderen in het bijzonder. Deelnemers worden uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over hun eigen casussen.

Margo Versteijne, gz-psycholoog / systeemtherapeut , Psychologie praktijk Margo Versteijne / Dr. Leo Kannerhuis, poli Amsterdam.

   

 

Irma Jonker, kinderverpleegkundige, sinds 5 jaar werkzaam in een verpleegkundig kinderdagverblijf (zigzag). 

     

4.

 

 

Hoe krijg je KOPP in je kop?
In theorie hebben we de doelgroep KOPP/KVO kinderen en ouders scherp, maar om ze in de praktijk echt in beeld krijgen is een heel ander verhaal. Hoe krijg je hun zorgen en behoeften duidelijk als ze uit loyaliteit, angst en schaamte zich terugtrekken? En hoe deal je daarbij als hulpverlener, leerkracht of huisarts met je eigen zorgen en angsten en gevoelens van machteloosheid? Tijdens deze workshop staan we, samen met een ervaringsdeskundige, stil bij de belemmeringen en drempels van de hulpverlening aan KOPP/KVO kinderen en hun ouders. Aan de hand van praktijkverhalen, casuïstiek en oefeningen bespreken we voor welke uitdagingen we staan. En wat er nodig is om deze doelgroep kinderen en ouders te bereiken en in beeld te houden.

Catelijne Mostert, ontwikkelingspsycholoog en preventiewerker jeugd, Indigo Midden Nederland.

     
5.  

Bespreekbaar maken van ouderschap in geval KOPP/KVO; Kind in beeld
Elke cliënt vervult meerdere rollen in zijn/haar leven. Zo ook de rol van ouder. Wanneer een ouder een verslaving en/of persoonlijkheidsproblematiek heeft, heeft dit ook een effect op het gezin; op de leefomgeving van het kind. Het bespreken van ouderschap kan ingewikkeld zijn. Wanneer ga je in gesprek met je cliënt over het ouderschap? En, hoe doe je dat? Heeft het invloed het op je behandelrelatie, en wat zijn de signalen waar je op moet letten?

Na deze workshop heb je geleerd:

  • Hoe je ouderschap/opvoeding bespreekbaar kan maken in jouw werk
  • Handvatten te geven om de “juiste” vragen te stellen
  • Een risicoanalyse te maken

 

Sandra Hekel, behandelmedewerker/maatschappelijk werker, Brijder Verslavingszorg/afdeling Ouder en Kind/Programma verslaving en Ouderschap (PVO).

    Arie van der Meer, behandelmedewerker/systeemtherapeut, Brijder Verslavingszorg, afdeling Ouder en Kind/Programma verslaving en Ouderschap (PVO).
    Anjo Ruygrok, coördinator Voorlichting bij de Stichting Labyrint-In Perspectief.


>> Klik hier om u aan te melden voor het congres Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO kinderen en hun ouders

 

 

 

Aanmelden


€ 349,-  Standaard prijs
€ 299,-  Vroegboekprijs (t/m 18/8)
€ 299,-  Abonneeprijs

Schrijf nu in!

Waarom deelnemen aan congres KOPP/KVO?

Klik hieronder op de button afspelen en hoor het van Lies Wenselaar

20% korting op boek

Schrijf u in voor dit congres en ontvang 20% korting op de handleiding Integrale hulpverlening aan ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen en hun kinderen.

Meer informatie >>


Ook interessant voor u

Deel dit event via

     

Twitter mee #koppkvo